Ev > Xəbərlər > Sənaye Xəbərləri

Hidrogen yanacağı hüceyrəsi nədir

2022-05-18

A hidrogen yanacaq hüceyrəsihidrogen və oksigenin kimyəvi enerjisini birbaşa elektrik enerjisinə çevirən enerji istehsal cihazıdır. Əsas prinsip su elektrolizinin əks reaksiyasıdır, müvafiq olaraq anod və katoda hidrogen və oksigen verir. Hidrogen anod vasitəsilə yayılıb elektrolitlə reaksiya verdikdən sonra elektronlar xarici yük vasitəsilə katoda buraxılır. Hidrogen yanacaq hüceyrələri heç bir çirklənmə, səs-küy və yüksək səmərəlilik xüsusiyyətlərinə malikdir və aviasiya, avtomobil və təyyarə sahələrində geniş istifadə olunur.

Aşağıdakılar spesifik xüsusiyyətləridirhidrogen yanacaq hüceyrələri:

1. Çirklənmə yoxdur

Hidrogen yanacaq hüceyrələriətraf mühiti çirkləndirməyin. Ən tipik ənənəvi ehtiyat enerji həlləri olan yanma (benzin, dizel) və ya enerji saxlama (batareya) əvəzinə elektrokimyəvi reaksiyalar vasitəsilə elektrik enerjisi istehsal edir. Yanma nəticəsində COx, NOx, SOx qazları və toz kimi çirkləndiricilər ayrılır. Hidrogen bərpa olunan enerji mənbələri (fotovoltaik panellər, külək enerjisi və s.) vasitəsilə istehsal olunursa, bütün dövriyyə heç bir zərərli emissiya yaratmayan bir prosesdir.
2. Səs-küy yoxdur
Thehidrogen yanacaq hüceyrəsisəssiz işləyir və səs-küy cəmi 55dB təşkil edir ki, bu da adi söhbətin səsinə bərabərdir. Bu, yanacaq elementini səs-küyün məhdud olduğu yerlərdə və ya açıq havada quraşdırmaq üçün uyğun edir.
3. Yüksək səmərəlilik
Enerji istehsalının səmərəliliyihidrogen yanacaq hüceyrələri50%-dən çox ola bilər ki, bu da istilik enerjisi ilə mexaniki enerji (generator) arasında aralıq çevrilmə olmadan kimyəvi enerjini birbaşa elektrik enerjisinə çevirən yanacaq elementlərinin çevrilmə xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir.
Hydrogen Fuel Cell Test Bench